Nieuws

Speeldata 2015-16.

De nieuwe speeldata zijn gekend: noteer alvast in je agenda 15, 16, 22 en 23 april 2016 telkens om 20.00 uur. 

Primeur, we spelen ook op zondag 17 april 2016 om 15.00 uur.Dit seizoen

Het testament van de Baron.

Dit is de titel van het nieuwe stuk dat Kethulle gaat brengen in 2016.
Cast: Hector Neyt, Frederik Boullard, Eline Rommens, Claire Van Maelzaeke, Willy Volders, Marleen De Priester, Wendy Volders, Nico Bordeaud'huy, Mieke Vandenweghe, Christina Pauwels, Stefanie Debod en Eddy De Vrieze..

Blijspel van Filip Santens onder regie van Luc Provost.

Korte inhoud Baron Jean-Christophe d'Etienne de la Kethulle, mijnheer Jean voor de vrienden, is overleden. Hij genoot van zijn fortuin en had dan ook een liederlijk leven. De baron ligt opgebaard in zijn bibliotheek die tevens dienst doet als werkkamer. Zijn personeel en de familieleden worden door de plaatselijke notaris uitgenodigd naar het kasteel, teneinde het testament kenbaar te maken. Als blijkt dat het laatste testament dat de baron gemaakt heeft, is zoekgeraakt, trachten de erfgenamen, elk om een andere reden, het testament terug te vinden. Dit loopt echter uit de hand. Die nacht hebben ook enkele dieven hun oog laten vallen op enkele bezittingen van de baron ...